Về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Số ký hiệu văn bản 711/UBND-VP
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 711-ve-viec-tai-cau-truc-quy-trinh-thuc-hien-tthc-tren-moi-truong-dien-tu.pdf
cong-van-so-1018-cua-ubnd-tinh-cao-bang.pdf
Cơ quan ban hành