Về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 01.5 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 702/UBND-VHTT
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 01.5 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 702-ve-viec-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-30.4-va-01.5-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành