Về việc đảm bảo phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em
Số ký hiệu văn bản 691/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc đảm bảo phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 691-ve-viec-dam-bao-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-duoi-nuoc-cho-tre-em.pdf
danh-muc-kem-theo-cong-van-phong-tai-nan-cho-tre-em-.docx
phu-luc-bao-cao-kem-theo-cong-van-phong-chong-tai-nan-cho-tre-em-.docx
Cơ quan ban hành