Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 688/UBND-VP
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 688-ve-viec-to-chuc-truc-va-bao-cao-tinh-hinh-trong-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-30.4-va-1.5-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành