Về việc Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Số ký hiệu văn bản 687/UBND-VHTT
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 687-ve-viec-tuyen-truyen-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-va-le-ky-niem-20-nam-thuc-hien-cong-uoc-2003-cua-unesco-ve-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the.pdf
Cơ quan ban hành