Về việc nhu cầu đăng ký sử dụng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền số huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 658/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc nhu cầu đăng ký sử dụng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền số huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 658-ve-viec-nhu-cau-dang-ky-su-dung-dien-toan-dam-may-cua-trung-tam-du-lieu-phuc-vu-phat-trien-chinh-quyen-so-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành