Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 652/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 652-ve-viec-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-truyen-thong-phong-chong-dich-covid-19.pdf
Cơ quan ban hành