Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 130/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 130-ke-hoach-tong-the-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-mai-dam-giai-doan-2023-2025-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
phu-luc-kem-theo-ke-hoach-phong-chong-mai-dam-2023-2025.docx
Cơ quan ban hành