Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 115/KH-UBND
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới,hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 115-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-chuyen-doi-so-trong-xay-dung-nong-thon-moi-huong-toi-nong-thon-moi-thong-minh-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành