Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 30/3/2023
Số ký hiệu văn bản 252/BC-UBND
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 30/3/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 604-phung-thi-thu-hong.pdf
Cơ quan ban hành