Về việc việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 477/UBND-VP
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 477-ve-viec-viec-huong-dan-su-dung-bo-nhan-dien-thuong-hieu-cua-bo-phan-mot-cua-cac-cap-va-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-cao-bang.pdf
Cơ quan ban hành