Về việc đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ trong Bộ phận Một cửa
Số ký hiệu văn bản 476/UBND-VP
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ trong Bộ phận Một cửa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 476-ve-viec-dang-ky-cap-chung-thu-so-chuyen-dung-chinh-phu-phuc-vu-trong-bo-phan-mot-cua.pdf
mau-02-cks-1-.doc
Cơ quan ban hành