về việc triển khai Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 491/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung về việc triển khai Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 491-ve-viec-trien-khai-quyet-dinh-so-1393.qd-ldtbxh-ngay-30.12.2022-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.pdf
Cơ quan ban hành