Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/3/2023
Số ký hiệu văn bản 246/BC-UBND
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/3/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 246-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-29.3.2023.pdf
Cơ quan ban hành