Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 482/UBND-NN
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 482-ve-viec-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi.pdf
bo-tieu-chi-ntm.rar
kh-2023.rar
so-nganh-hd-thuc-hien-tieu-chi-_1_.rar
Cơ quan ban hành