Về việc Thông tin các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao
Số ký hiệu văn bản 478/UBND-VHTT
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Thông tin các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 478-ve-viec-thong-tin-cac-kenh-chinh-thuc-cua-doanh-nghiep-vien-thong-di-dong-trong-qua-trinh-chuan-hoa-thong-tin-thue-bao.pdf
Cơ quan ban hành