Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 94/KH-UBND
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 94-ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-2-nam-2023-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành