Về việc đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 444/UBND-VP
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 444-ve-viec-dang-nhap-tai-khoan-cong-dan-doanh-nghiep-khi-thuc-hien-nop-ho-so-truc-tuyen-tai-cong-dich-vu-cong-tinh-cao-bang.pdf
Cơ quan ban hành