Vệc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 874/TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ngày 20/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liê
Số ký hiệu văn bản 458/UBND-TCTĐA06
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Vệc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 874/TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ngày 20/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện quy định liê
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 458-vec-thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-74-tb-vpcp-ngay-14-3-2023-cua-van-phong-chinh-phu-....pdf
Cơ quan ban hành