Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( khóa XX) về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 91/KH-UBND
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( khóa XX) về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 91-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-khoa-xx-ve-phat-trien-du-lich-dich-vu-ben-vung-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành