Báo cáo công tác tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 218/BC-UBND
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 218-bao-cao-cong-tac-to-chuc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-va-giai-viet-da-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành