Về việc Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Số ký hiệu văn bản 443/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 443-ve-viec-tang-cuong-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-an-ninh-thong-tin-cho-thiet-bi-camera-giam-sat.pdf
Cơ quan ban hành