Về việc Triển khai Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 442/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Triển khai Cuộc thi trực tuyến Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 442-ve-viec-trien-khai-cuoc-thi-truc-tuyen-nang-cao-nhan-thuc-phong-tranh-tai-nan-bom-min-vat-no-do-chien-tranh-de-lai-o-viet-nam.pdf
Cơ quan ban hành