Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 211/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 211-bao-cao-tong-ket-05-nam-trien-khai-thuc-hien-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành