Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách pháp luật và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
Số ký hiệu văn bản 86/KH-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách pháp luật và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 86-ke-hoach-kiem-tra-don-doc-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-va-thu-hoi-no-dong-bhxh-bhyt-bhtn-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành