Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023
Số ký hiệu văn bản 417/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 417-ve-viec-canh-bao-lo-hong-bao-mat-anh-huong-cao-va-nghiem-trong-trong-cac-san-pham-microsoft-cong-bo-thang-3.2023.pdf
Cơ quan ban hành