Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 199/BC-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 199-bao-cao-tinh-hinh-tiep-nhan-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-quy-i-nam-2023.pdf
bieu-kem-bc-bcci-q1-nam-2023.xlsx
Cơ quan ban hành