Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh Quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 197/BC-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh Quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 197-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-chuyen-doi-so-huyen-trung-khanh-quy-i-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành