Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 83-ke-hoach-tuyen-truyen-bao-hiem-xa-hoi-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành