Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 82-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành