Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 79/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 79-ke-hoach-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-vi-pham-phap-luat-va-thong-tin-xau-doc-tren-khong-gian-mang-tren-dia-ban-huyen-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành