Kế hoạchTriển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạchTriển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 75-ke-hoachtrien-khai-thuc-hien-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành