Kế hoạch Triển khai văn bản pháp luật quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 74/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai văn bản pháp luật quý I năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 74-ke-hoach-trien-khai-van-ban-phap-luat-quy-i-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành