Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 353/UBND-KTHT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 353-ve-viec-trien-khai-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-2023-tren-dia-ban-huyen.pdf
Cơ quan ban hành