Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 68/KH-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 68-ke-hoach-ve-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01.ct-ttg-ngay-03.01.2023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành