Về việc Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thiết yếu
Số ký hiệu văn bản 321/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thiết yếu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 321-ve-viec-thuc-hien-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-thiet-yeu.pdf
154-stttt.pdf
57-hd-btgtu-huong-dan-cong-tac-van-hoa-van-nghe-nam-2023.pdf
59-hd-btgtu.pdf
hd-61-hd-btgtu.pdf
hd-bo-tttt.pdf
phu-luc-cong-van-so-154stttt-ttbcxb.pdf
Cơ quan ban hành