Về việc Phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cấp xã
Số ký hiệu văn bản 320/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 320-ve-viec-phat-song-cac-chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-tren-he-thong-dai-truyen-thanh-cap-huyen-cap-xa.pdf
Cơ quan ban hành