Báo cáo công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 163/BC-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 163-bao-cao-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-huyen-trung-khanh-quy-i-nam-2023.pdf
phu-luc-bao-cao-quy-i-nam-2023-1-.xlsx
Cơ quan ban hành