Về việc Tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 318/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 318-ve-viec-tham-gia-huong-ung-giai-bao-chi-toan-quoc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-lan-thu-tu-nam-2022-2023.pdf
Cơ quan ban hành