Về việc Tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 298/UBND-VHTT
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 298-ve-viec-tuyen-truyen-nghi-dinh-so-104.2022.nd-cp-ngay-21-thang-12-nam-2022-cua-chinh-phu.pdf
nghi-dinh-104.pdf
Cơ quan ban hành