Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO NNCB trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 64/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO NNCB trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 64-ke-hoach-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-nncb-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
pl-kh-xd-cvdc-nam-2023.doc
Cơ quan ban hành