Kế hoạch xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 62/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 62-ke-hoach-xay-dung-do-thi-thi-tran-trung-khanh-va-thi-tran-tra-linh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành