Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 58-ke-hoach-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-cvdc-toan-cau-unesco-non-nuoc-cao-bang-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-giai-doan-2023-2026.pdf
phu-luc-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-cvdc-toan-cau-unesco-non-nuoc-cao-bang-nam-2022-3-.doc
Cơ quan ban hành