Về việc giới thiệu Công ty phối hợp triển khai tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 281/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc giới thiệu Công ty phối hợp triển khai tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 281-ve-viec-gioi-thieu-cong-ty-phoi-hop-trien-khai-tuyen-chon-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành