Kế hoạch đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 2023
Số ký hiệu văn bản 53/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 53-ke-hoach-danh-gia-xep-loai-cong-dong-hoc-tap-cap-xa-nam-2023.pdf
1566_sgddt-gdtx.pdf
284-sgddt-dtbd-ve-viec-huong-dan-trien-khai-cong-tac-danh-gia-xep-loai-cong-dong-hoc-tap-cap-xa-nam-2023.pdf
pl-dinh-kem-van-ban-hd-1566-mau-cap-xa-.doc
Cơ quan ban hành