Về việc rà soát trẻ khuyết tật vận động; trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ; trẻ khiếm thính có nhu cầu khám sàng lọc, tư vấn, tiếp nhận phục hồi chức năng tập trung và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ SOS Hà Nội
Số ký hiệu văn bản 254?UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc rà soát trẻ khuyết tật vận động; trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ; trẻ khiếm thính có nhu cầu khám sàng lọc, tư vấn, tiếp nhận phục hồi chức năng tập trung và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ SOS Hà Nội
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 254-ve-viec-ra-soat-tre-khuyet-tat-van-dong-tre-cham-phat-trien-tri-tue-tu-ky-tre-khiem-thinh-co-nhu-cau-kham-sang-loc-tu-van-tiep-nhan-phuc-hoi-chuc-nang.pdf
Cơ quan ban hành