Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Số ký hiệu văn bản 49/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 49-ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành