Về việc tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai sửa đổi
Số ký hiệu văn bản 233/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai sửa đổi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 233-ve-viec-tuyen-truyen-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-luat-dat-dai-sua-doi.pdf
kh-74-ubnd-tinh.pdf
nq-170-chinh-phu.pdf
Cơ quan ban hành