Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa văn nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 47/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền công tác văn hóa văn nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 47-ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-van-hoa-van-nghe-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành