Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đoỏng Luông 2), Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 353/TB-UBND
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đoỏng Luông 2), Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 353-thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-thuc-hien-dau-gia-quyen-su-dung-dat-doi-voi-20-thua-dat-tai-khu-tai-dinh-cu-khu-dan-cu-3-doong-luong-2-trung-khanh-tinh-cao-bang.pdf
Cơ quan ban hành